Blog

de zin van het leven

De boekenkast

on 4 mei 2021

De zin van het leven van Fokke Obbema

Een gemakkelijk leesbaar boek over de essentie van het bestaan geschreven door Volkskrant journalist Fokke Obbema.

Een psychiater, predikant, medium, theoloog zijn geïnterviewd. Dat zijn mijns inziens voor de handliggende beroepen om daar wat over zeggen. Maar ook bijvoorbeeld een bergbeklimmer, bladenmaker, hoogleraar. Het biedt een rijke schakering van wat zin van het leven kan zijn.

Zelf heb ik erg genoten van het interview met Johannes Witteveen, oud minister. Hij zegt op de vraag: Ziet u toekomst voor religies?

“Ik denk dat godsdiensten zich meer op de mystiek moeten richten. Mensen hebben geen behoefte aan dogma’s. Wat hen wel raakt, is beleving. Daar ligt de eenheid van religieuze idealen, in de beleving van het goddelijke. Met ons denken willen we dat helder krijgen, maar dat werkt niet, dan raak je de goddelijke geest juist kwijt. Denken is oppervlakkig. Voelen gaat veel dieper, dat dringt door tot in je ziel. En dat is het ware leven”.

Veel leesplezier.

Frances NuijenDe boekenkast

Join the conversation