Over Mij

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

     Leonard Cohen

 

“Ik ben een lichtzoeker die mensen begeleidt om van het donker naar het licht te gaan waardoor ze meer gaan leven”. Dit formuleerde ik op de vraag “wat is je roeping” tijdens mijn opleiding bij de School voor Transitie.

Dit is een notendop hoe ik mijn leven leef. Stagnaties, donkere periodes, kleine en grote verliezen hebben mij altijd aangezet mij  te ontwikkelen tot iemand die bruist van levenslust. Dat doe ik op persoonlijk én professioneel vlak.

Zo tekende ik als kind wat ik niet kon verwoorden of alleen aan papier wilde toevertrouwen. Een van mijn eerste opleidingen die ik volgde was dan ook de opleiding voor creatieve therapie beeldend.

Indringende verlieservaringen had ik al als jong kind. Aangezien “laat je niet kennen” het motto was in mijn gezin van herkomst ontwikkelde ik later fysieke klachten doordat ik mij had afgesloten van mijn gevoelens. Ik ging deelnemen aan lichaamsgerichte trainingen en weer later volgde ik onder andere de opleiding Lichaamswerk en Gestalt bij het Bolt Instituut. En later schreef ik mij in voor de opleiding Omgaan met Verlies bij het Land van Rouw.Omdat ik uit ervaring wist wat de gevolgen zijn van niet genomen rouw.

De discontinuïteit in mijn leven door verliezen nodigde mij steeds weer uit de weg naar het licht te zoeken én mijzelf dus te vernieuwen. Ook deed het een appèl op mijn spiritualiteit. Ik volgde een leerweg boeddhistische psychologie en verdiepte mij onder andere in het Soefisme. Tevens volgde ik de opleiding voor ongebonden geestelijk verzorger bij de Academie voor Geesteswetenschappen.

De belangrijkste methodieken waar ik gebruik van maak zijn systemisch werk, lichaamswerk, beeldende creatieve therapie en existentiële zielzorg.

Mijn droom is dat niemand met een verlies dit alleen hoeft te dragen. Daarom kent mijn aanbod ook een gelaagdheid.

Ik geef lezingen die interactief zijn en die informatie geven over het herstellen van verlies. Daarnaast faciliteer ik Troostwandelingen waarin lotgenoten elkaar ontmoeten.  Tijdens de Troosttafels begeleid ik het groepsproces. En daarnaast geef ik individuele begeleiding en trainingen. Je kan op verschillende lagen instappen!

Mag ik jou ook inspireren tot een levenslustig en rijk leven?

Wil je meer weten over mijn werkervaring en opleidingen kijk dan op mijn LinkedIn profiel. Of volg mij op Facebook.

 

 

bhr-herstelOver mij