Staat je leven op zijn kop

Leef je in het donker

Kom je niet los van eerdere ervaringen

Valt het afscheidnemen je zwaar

Ik geef individuele sessies die gaan over verlies in brede zin; verlies aan de dood of aan het leven zelf . Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan verlies door scheiding maar ook verlies van toekomstperspectief. Of verlies als gevolg van een nieuwe levensfase.

Maar ook het verlies van dromen of waar naar wordt verlangd en niet (meer) wordt gerealiseerd zijn onderwerpen tijdens mijn begeleidingsgesprekken.

Herstellen betekent afscheidnemen, rouwen, integreren en je weer opnieuw verbinden met het leven.

Soms verloopt het afscheidnemen moeizaam. Dat je leven op zijn kop staat duurt langer dan je kan verduren. Of wat er nu gebeurt triggert eerdere ervaringen. Of je ervaart het leven als donker en twijfelt of er licht is aan het eind van de tunnel.

Is dat het geval bij jou lees dan verder op mijn website.

 

 

 

 

bhr-herstelHome