Ontbreekt richting in je leven

Herstel je niet van jouw verlies

Speelt je verleden een te grote rol

Valt het afscheidnemen je zwaar

Ik geef individuele- en groepssessies die gaan over verlies in brede zin; verlies aan de dood of aan het leven zelf. Denk dan aan verlies door een scheiding maar ook verlies van toekomstperspectief.

Ook het verlies van dromen of waar naar wordt verlangd en niet (meer) worden vervuld zijn onderwerpen tijdens mijn begeleidingsgesprekken.

Herstellen van verlies betekent afscheid nemen, rouwen, integreren en je weer opnieuw verbinden met wat is.

Meer weten? Lees dan verder op mijn website.

 

 

 

bhr-herstelHome