Blog

Verblijven in het tussenland

on 21 augustus 2023

Genoten van de film A man called Otto.

Otto is sinds een half jaar weduwnaar. En ook zijn werkende leven stopt wegens gedwongen pensionering. Hij gedraagt zich knorrig, is veel boos en afgesloten.

Otto onderneemt verschillende pogingen om bij zijn dode vrouw te komen. De denkbeeldige gesprekken met zijn vrouw helpen hem nu, netzo als vroeger, om zijn pogingen niet tot het einde uit te voeren maar een andere levensvisie te ontwikkelen. En wat cruciaal is dat hij anderen gewild en ongewild getuigen laat zijn van zijn verlies. Hij heeft een buurvrouw die zijn boosheid trotseert en dit laat zien hoe belangrijk het is contact te zoeken met iemand die een verlies heeft geleden. Maar ook hoe belangrijk het is om aangeboden contact toe te laten ook al is dat niet het contact met je allerliefste. Uiteindelijk neemt Otto die drempel. Hij laat anderen toe en ziet ook weer die ander die in dit geval zijn steun heel goed kan gebruiken. En daarmee zet hij zijn eigen herstel in gang.

Frances NuijenVerblijven in het tussenland