Jij

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

Leonard Cohen

Rouw gaat over pijn om wat je hebt verloren of nooit hebt ontvangen. Dat kan heel iets concreets zijn zoals het afscheid van een dierbare, verlies van werk of toekomstperspectief. Verlies kan ook gaan over wat er nooit is geweest, zoals het ontbreken van een veilige thuishaven. Juist het toe-eigenen van deze verschillende soorten verlies draagt bij aan jouw herstel.

Rouw gaat ook over herstellen van wat er is gebeurd. Het zoeken, ontdekken en ervaren van jouw veerkracht. Je laten vernieuwen door de rouw en het verlies. Het is een weg die jij gaat met heuvels en dalen. Van licht tot donker. Van dood en leven. Van verlatenheid naar verbinding. Soms is het fijn om jouw verhaal te vertellen aan iemand die zowel persoonlijk als professioneel de weg kent die je gaat.

bhr-herstelJij