Privacy Beleid

Privacybeleid

Voor goede coaching is het noodzakelijk dat ik, als uw coach, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens en aantekeningen over de gesprekken die we met elkaar hebben. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de coaching noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om anderen te informeren, bijvoorbeeld als uw traject is afgerond of
  bij een verwijzing naar een iemand anders. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
  toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De volgende gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE NOTA ( factuur )
Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van uw afspraak
 • een korte omschrijving van uw traject, zoals bijvoorbeeld ‘consult”’
  of ‘coaching’
 • de kosten van het consult.

De overige gegevens worden 1 jaar na het afsluiten van het traject bewaard.

Als u nog vragen heeft, kunt u die in het intakegesprek stellen.

bhr-herstelPrivacybeleid