Jij

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

Leonard Cohen

Rouw gaat over pijn om wat je hebt verloren. Dat kan heel iets concreets zijn zoals het verlies van een dierbare, verlies van werk of toekomstperspectief. Verlies kan ook gaan over wat er nooit is geweest, zoals kinderloosheid of het ontbreken van een veilige thuishaven. Juist het toe-eigenen van deze verschillende soorten verlies draagt bij aan jouw herstel.

Rouw gaat ook over herstellen van wat er is gebeurd. Het zoeken, ontdekken en ervaren van jouw veerkracht. Je laten vernieuwen door de rouw en het verlies. Het is een weg die jij gaat met heuvels en dalen. Van licht en donker. Van dood en leven. Van leegte en blijdschap. Soms is het fijn om jouw verhaal te vertellen aan iemand die zowel persoonlijk als professioneel de weg kent die je gaat.

bhr-herstelJij