Blog

25 januari Interactieve lezing over Troost

on 2 december 2022

Interactieve lezing over troost op 25 januari.

Wat is troost? Wanneer ervaar je troost? Hoe kan je troost geven? Wat troost jou?

Deze vragen komen aan de orde tijdens de interactieve lezing die ik 25 januari geef.

Tijdens de lezing staan we stil bij wat er allemaal aangeraakt kan worden wanneer je een verlieservaring hebt. Daar weet van hebben én woorden aan kunnen geven helpt om  troost te zoeken.  

We wisselen onderling met elkaar uit naar aan leiding van vragen die ik geef. Daarnaast breng ik ook gedichten en muziek in die voor mij troostend zijn. Dat maakt het een levendige, intieme, troostvolle avond voor wie kortere of langere tijd geleden een verlieservaring meemaakte of een verlieservaring heeft die voortduurt (levend verlies)  én voor naaste familie en vrienden.

Waar:

In Zaaltje Merlijn, Hasselaersplein 35 in Haarlem.

Wanneer:

Op woensdagavond 25 januari 2023 van 20.00-22.00 uur

Aanmelden:

Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Stuur een mail naar info@francesnuijen.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging.

Kosten:

Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Deze kan worden overgemaakt of bij de deur worden achtergelaten.

Frances Nuijen25 januari Interactieve lezing over Troost