Blog

Verder na de breuk – hoe doe je dat?

on 1 juni 2022

Deze cursus is speciaal voor vrouwen wier liefdesrelatie schipbreuk heeft geleden en na het regelen van de eerste praktische zaken stil willen staan bij de impact die deze breuk op hun heeft.

Wat motiveert mij om deze cursus te geven? Behalve uit eigen ervaring merk ik in mijn werk dat het een ingrijpende verlieservaring is die je raakt op verschillende dimensies van je bestaan. Op de fysieke dimensie spelen vragen als: waar ga ik wonen, heb ik voldoende geld. Op sociaal gebied passeren vragen als bij wie hoor ik, op wie kan ik terugvallen. Een scheiding schudt ook vaak aan je zelfbeeld en kan zingevingsvragen oproepen zoals wie ben ik, wat is de zin van mijn leven.

Kortom een scheiding is een ingrijpende verlieservaring waarin het belangrijk is om aandachtig afscheid te nemen, ruimte te maken voor rouw en jezelf te herontdekken. Hoe fijn is om tijdens dit proces geïnspireerd te worden door mij en je mede reizigers in de cursus.

De cursus start maandagochtend 19 september. Binnenkort volgt meer informatie.

Frances NuijenVerder na de breuk – hoe doe je dat?