Blog

Dat is troost.

on 13 maart 2022

De eerste bijeenkomst van VerliesKunst heeft plaats gevonden. Een cursus met lotgenoten die een verlies hebben geleden.

Wat een dappere mensen om over de drempel te stappen en hun pijn te delen over het verlies dat ze mee hebben gemaakt. En te weten dat de pijn niet opgelost kan worden. Dat het erom gaat om die te verduren terwijl er met liefde naar je wordt gekeken. Dat is toch de essentie van troost!

Frances NuijenDat is troost.