Blog

Dankbaarheid als redding?

on 19 juli 2021

Of het afscheid nu gewenst is of niet, uiteindelijk gaat het om loslaten en verder gaan.

Vragen die helpen zijn: waar ben je dankbaar voor en wat heb je geleerd? Toen ik deze vragen stelde aan een cliënte die in een vechtscheiding zat werden die vragen mij in eerste instantie natuurlijk niet in dank afgenomen.

Toch nodigde ik haar uit om dit als hypothese eens te onderzoeken.  Als een ander spoor dan waar ze nu in zat. Nu zat ze in het spoor van steeds  boos en ontzet met als gevolg slecht slapen, maagpijn en helemaal in beslag genomen door “de kwestie”.  En de wens om eindelijk eens gelijk te krijgen.

Deze vragen,  waar ben je dankbaar voor en wat heb je geleerd, lieten zich natuurlijk niet gelijk beantwoorden. De vragen droeg ze een tijd met haar mee  waarbij ze steeds weer nieuwe ontdekkingen deed. De scheiding bleef ingewikkeld. Toch lukte het haar beter haar ex minder als een vijand tegemoet te treden. Én haar wens gelijk te krijgen te parkeren waardoor ze beter in staat was  te onderhandelen.

Toen we na een 9 maanden afscheid namen verliet een andere vrouw mijn werkruimte. Ze straalde weer, had meer energie én was bezig met een leven  (voorlopig) zonder partner.

Frances NuijenDankbaarheid als redding?