Blog

Hoe verenig je in jouw bestaan de dood én het leven?

on 14 juni 2021

Daar kom je voor te staan wanneer je een ingrijpend verlies meemaakt zoals een ouder die zijn kind verliest. Het vraagt om ruimte te maken in je hart voor het verlies terwijl alles in je zich daartegen verzet.

En wat is dan de rol van begeleider? Wat is mijn rol?

Mijn belangrijkste taak is jou zien in die worsteling. Dat je daar niet eenzaam bent. Ook een stille, zachte aanmoediging zijn om de omvang van het verlies te verkennen én de uitnodiging om het leven te volgen. Je uitnodigen om het voor een millimeter te laten gebeuren. En samen met jou het verlies eren.

Deze tekst verwoordt de worsteling  zo mooi!

Rouw is een intens persoonlijk, tegenstrijdig, chaotisch en onvoorspelbaar intern proces.

Als we daar onze weg moeten zoeken, moeten we een manier vinden

om de tegenstelling, die in het hart van rouw besloten ligt,

te begrijpen en ermee te leven:

dat we een weg moeten vinden om te leren leven met

een werkelijkheid waarvan we niet willen dat hij waar is.

Julia Samuel

Uit Rouwwerk, Liefde, verlies en verder leven.

Frances NuijenHoe verenig je in jouw bestaan de dood én het leven?

Join the conversation