Blog

licht bewaarder

Verlies en zingeving

on 24 januari 2021

Verlies kan leiden tot zingevingsvragen. Zingevingsvragen die betrekking hebben op jouw zelfbeeld of hoe je kijkt naar het leven dat voorbij is of dat nog gaat komen. Maar ook kan verlies jouw mensbeeld en godsbeeld onder druk zetten.

 

Wie ben ik

Vragen als wie ben ik – nu ik zonder partner, kind, werk ben? Of nu dit is gebeurd – hoe kan ik weer zin krijgen in mijn leven? Kan ik ook nog op een andere manier terug kijken naar wat was dan verbitterd, gedesillusioneerd of machteloos?

 

De ander

Jouw vertrouwen in de mensheid (inclusief of exclusief jij zelf) kan een opdonder hebben gekregen. Was je te goed van vertrouwen, naïef of heeft de ander gedaan waar je al zo lang voor op je hoede was?

Worstel je met dit soort vragen – blijf er dan niet alleen mee. Deel ze met mij. Ik weet als mens hoe het is om te worstelen met dit soort vragen. Én ben een deskundige begeleider bij levensvragen.

 

Licht-bewaarder

Liever nog noem ik mij bij dit soort vragen een “licht-bewaarder”. Juist bij de grootste verwarring, in donkere tijden kan je iemand gebruiken die weet van het zoeken naar kalmte tijdens een vloedgolf of het vinden van de parel in een zwijnenstal.

 

Frances NuijenVerlies en zingeving