Blog

het meisje wat zie je

Zurigheid en bezeerd?

on 5 oktober 2020

Ze zit tegenover mij en vertelt dat ze zich soms zo “zurig” voelt. Mopperig, boos blijft over gebeurtenissen van langer geleden. Er is ook  een algemeen gevoel van onbehagen en ze bespeurt bij zichzelf soms wat van cynisme..

Op mijn vraag of ze een moment  of momenten aan kan wijzen die de bestaansgrond vormt voor haar zurigheid noemt ze het vertrek van haar vriend. En terwijl ze dat zegt wellen de tranen op in ogen. Eigenlijk, ja eigenlijk is ze nog razend op hem. En wanneer we dat gevoel verder onderzoeken “voelt zij zich afgedankt”.

Herstellen

Daar gaan we natuurlijk de komende sessies mee verder. Hoe ze daar van kan herstellen en welk zeer er is aangeraakt dat ze  zich afgedankt voelt.

Ik geef haar ook alvast een oefening mee gebaseerd op het werk van George Kohlrieser. (Lees vooral het boek  Laat je niet gijzelen.)

Mind’s eye richten

Hij heeft het begrip Mind’s Eye geïntroduceerd: het lijkt of onze hersens getraind zijn op het ontdekken van wat er gemist wordt, wat er fout is gegaan, waar de pijn of de afwijzing zit. Die richting van het Mind’s Eye  bezorgd een klein of groot onbehagen in je bestaan. Het legt een zwarte of grijze deken over je gevoelsleven. Het activeert een stress reactie in je lijf. Je bent gegijzeld!

Om je Mind’s Eye  daar niet op te richten maar op positieve ervaringen, op gevoelens zoals op  schoonheid, rijkdom, liefde, dat wat er wel is – vraagt oefening. Veel oefening. Wat levert het je op? Je ontspant en je creëert zelfvertrouwen in plaats van dat jij jezelf onderuit haalt!

Oefening

Ik geef haar de volgende oefening mee. Kijk elke dag terug en zoek 3 ervaringen, gebeurtenissen, gevoelens die fijn waren. En noteer die zodat je ze terug kan lezen wanneer je weer gericht ben op het negatieve. Zo train jij jouw Mind’s Eye om zich te richten op het positieve.

Bevindt jij je ook een in negatieve spiraal? Zoek dan contact met mij.

De afbeelding is: Het meisje van Tiong Ang.

Frances NuijenZurigheid en bezeerd?

Join the conversation