Blog

de goede fee

Hoe vind jij richting

on 14 maart 2019

Door te luisteren naar de goede fee!

Om mijn deskundigheid steeds weer te toetsen én omdat ik van leren houd neem ik deel aan een supervisiegroep bij Phoenix. Een van de leden introduceerde een ritueel om het kind in jezelf welkom te heten. Ik ga het ritueel niet beschrijven maar ik vertel je wel wat mijn woorden waren. Het deed mij ook aan het verhaal van Doornroosje denken. Althans wat de goede feeën betreft.

De goede fee spreekt

Welkom Francisca, Gerarda, Maria Nuijen en we je noemen je Frances. Ik heet je welkom met al je levenslust en plezier. Het ontroerde mij om die woorden uit te spreken. Alsof ik mijzelf doopte.

Ik ervoer onmiddellijk hoe belangrijk het voor mij is om al mijn levenslust en plezier de ruimte te geven. Te zorgen voor de juiste omstandigheden om dat mogelijk te maken. Dat geeft richting. En soms betekent dat – dat ik mij terugtrek uit situaties waarin dat niet kan.

Wat verwelkom jij

En mijn vraag aan jou is natuurlijk wanneer jij die fee bent voor het kind in jou. Wat heet jij welkom? Wil je zo’n ervaring ook ondergaan zodat je richting vindt? Maak dan een afspraak voor een sessie. Het geeft richting wanneer je leven onrustig is als gevolg van verlies.

Frances NuijenHoe vind jij richting