Blog

ontdek je hulpbron

Eenzaamheid bij verlies

on 24 oktober 2018

Tijdens een netwerkbijeenkomst, waar ik als projectleider bij betrokken was, ging het over eenzaamheid bij jongeren. En ik herinnerde mij de langdurige eenzaamheid tijdens mijn puberteit. Een periode waarin thuis geen thuis voor mij was. Het ontbrak aan geborgenheid doordat er verlies van verbinding was met familieleden. Het enige lichtpuntje was, dat wanneer ik mijn diploma van de middelbare school had gehaald, ik op kamers kon. Ver weg van het ouderlijk huis.

Hulpbronnen

In die periode ontdekte ik een hulpbron die mij troost en ontspanning gaf, namelijk tekenen en schilderen. Er veranderde niets aan mijn eenzaamheid maar tekenen en schilderen boorde een andere laag in mij aan, waarin ik zonder voorbehoud gepassioneerd kon zijn. En waarin ik verbinding met mijzelf en iets buiten mij kon ervaren. Nog steeds zijn dit hulpbronnen die mij helpen in periodes waarin sprake is van discontinuïteit in mijn leven.

Herstel

Eenzaamheid ontstaat vaak ook in tijden van verlies. Er is iets verdwenen, weg uit je leven. Het kan voelen als een gat in jou of dat er iets ontbreekt aan jou. Een gevolg van het verlies van een partner door overlijden of scheiding. Maar ook bij verlies van werk door werkeloosheid of pensioen. Ook in die situaties is het van belang om te weten wat jouw hulpbron(nen) zijn. Ze helpen mee aan jouw herstel.

Wil je die van jou ontdekken? Bel of mail mij dan voor een afspraak.

Frances NuijenEenzaamheid bij verlies